شاخص ترین پروژه ها

 • تحلیل، طراحی، تولید و پیاده سازی و استقرار سامانه نرم افزاری موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصیصی جمعیت کشور وزارت علوم و تحقیقات فناوری
 • تحلیل، طراحی، تولید و پیاده سازی و استقرار سامانه نرم افزاری سانار
 • سامانه گزارشگیری پویا در سامانه نرم افزاری سانار
 • تحلیل، طراحی، تولید و پیاده سازی و استقرار سامانه نرم افزاری کارا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
 • سامانه گزارشگری پویا در سامانه نرم افزاری کارا
 • تحلیل، طراحی، تولید و پیاده سازی و استقرار سامانه نرم افزاری اولین استارتاپ فروشگاهی ساعت در کشور
 • تحلیل، طراحی، تولید و پیاده سازی و استقرار سامانه نرم افزاری اولین ربات فروشگاهی در تلگرام به صورت کاملا هوشمند
 • تحلیل، طراحی، تولید و پیاده سازی و استقرار سامانه نرم افزاری مالی و اداری شرکت پارس میکا کیش
 • تحلیل، طراحی، تولید و پیاده سازی و استقرار سامانه نرم افزاری شرکت کیش بتن جنوب وابسته سازمان بازنشستگی کشور
 • تحلیل، طراحی، تولید و پیاده سازی و استقرار سامانه نرم افزاری شرکت برج های آینده ساز کیش وابسته سازمان بازنشستگی کشور
 • تحلیل، طراحی، نصب و راه اندازی شبکه کارخانه کیش بتن جنوب وابسته سازمان بازنشستگی کشور
 • تحلیل، طراحی، نصب و راه اندازی شبکه پروژه و دفتر اداری شرکت پارس میکا کیش
 • پشتیبانی شبکه و سخت افزار شرکت پارس میکا کیش
 • پشتیبانی شبکه و سخت افزار موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصیصی جمعیت کشور وزارت علوم و تحقیقات فناوری
 • طراحی شبکه WAN ، تامین تجهیرات و پیاده سازی سازمان صنایع و دفاع
Categories: bzmp

پاسخی بگذارید

fa_IRPersian
fa_IRPersian